Postliste RSS frå einnsyn.hfk.no. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.hfk.no Filtrering: Tittel: Søknad om utviding av MTB for lokalitet Duesund innanfor gjeldande anleggskonfigurasjon Avs/Mot: RÅDGIVENDE BIOLOGER AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RÅDGIVENDE BIOLOGER AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172746/2019 | Avdeling: Seksjon for klima- og naturressursforvaltn - REG AVD | Tittel: Ny garanti nr 22453 erstatter eksisterende garanti - org. nr. 922945551 Avs/Mot: NORWEGIAN UNDERWRITING AGENCY AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORWEGIAN UNDERWRITING AGENCY AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172740/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Anmodning om utbetaling av driftsstønad 2019 Avs/Mot: Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM speidere http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM speidere | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172676/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Varsling vedrørende 1 gangs høring Gnr 31 Bnr 178 og 299 detaljreguleringsplan Planid: 2018007 for Solfonn trinn 3 Avs/Mot: Styret Solfonn fritidsboliger http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styret Solfonn fritidsboliger | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172673/2019 | Avdeling: Seksjon for plan - REG AVD | Tittel: Kopi - Om Strandvik idrettslag si klage over Fusa kommune sitt avslag på søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkljenning av planar for Strandvik idrettshall Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172659/2019 | Avdeling: Idrett og friluftsliv - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Forespørsel medlemmer i fiske- og fangstfaget Avs/Mot: Oppl.ktr. for fiskerifagene http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppl.ktr. for fiskerifagene | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172638/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Signert samarbeidsavtale - Program for folkehelsearbeid i kommunane Avs/Mot: Hfk - Linda Farestveit http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hfk - Linda Farestveit | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172556/2019 | Avdeling: Skule - OPPL AVD | Tittel: Nytt medlem prøvenemnda i barne- og ungdomsarbeiderfaget frå 2020-2023? Avs/Mot: Elisabeth Skjerdal http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Skjerdal | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172481/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Kontaktopplysninger prøvenemndsmedlem Avs/Mot: Elisabeth Skjerdal http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Skjerdal | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172480/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Navn på kontaktperson for lærlinger Avs/Mot: Ragnhild Tombre Pettersen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Tombre Pettersen | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172370/2019 | Avdeling: Bedrift og formidling - Fagopplæring | Tittel: Tilbakemelding på Svar på tilbakemelding - Melding om vedtak - avslag på søknad om godkjenning som brukar av Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172341/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Oppsigelse av garanti - org.nr. 813990482 Avs/Mot: MATRIX INSURANCE AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATRIX INSURANCE AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 171732/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Opphør av garanti - varsel om tilbakekalling - org.nr. 998893259 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 171521/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Opphør av garanti - varsel om tilbakekalling - org.nr. 922945551 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 171507/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Retur løyvegaranti - erstatta av ny - org.nr. 999597939 Avs/Mot: SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/906063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 170519/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Avbetalingsavtale - Elev-PC - 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172427/2019 | Avdeling: Fellestenester - OPPL AVD | Tittel: Reduksjon av løyvegaranti - org.nr. 997712951 Avs/Mot: MATRIX INSURANCE AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/905826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATRIX INSURANCE AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 170282/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Oppsigelse av garanti - org.nr. 996912647 Avs/Mot: MATRIX INSURANCE AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/905483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATRIX INSURANCE AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 169939/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Retur løyvegaranti - erstatta av ny org.nr. 976250710 Avs/Mot: Sparebanken Vest http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/903047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sparebanken Vest | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 167503/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger - oppmoding om endeleg avgjerd Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172031/2019 | Avdeling: Seksjon for plan - REG AVD | Tittel: Retur løyvegaranti - opphør org.nr. 999548504 Avs/Mot: FANA SPAREBANK http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/895923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FANA SPAREBANK | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 160381/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Elevhjemmet Tønsberg - arkitekturhistorisk vurdering Avs/Mot: FORTIDSMINNEFORENINGEN AVD VESTFOLD http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORTIDSMINNEFORENINGEN AVD VESTFOLD | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172027/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Signert kontrakt for oppdrag - næringsdrivande Avs/Mot: Mohammed Saleh http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohammed Saleh | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172664/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Retur av kontrakt for oppdrag - frilans lønnsmottakarar Avs/Mot: Ynge Leidulv Sætre http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ynge Leidulv Sætre | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172477/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Signert tilslutningserklæring frå NHH Avs/Mot: Norges handelshøyskole http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172737/2019 | Avdeling: Fylkesbiblioteket - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Melding om vedtak - tildeling av ledige drosjeløyver i Bergen køyreområde september 2019 Avs/Mot: Leif Erik Haukeland m.fl. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/902107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Erik Haukeland m.fl. | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 166563/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Delutbetaling spelemidlar Lokale kulturbygg 2019 Søre Neset ungdomshus Nesjarheim anleggsnr 73458 - Os kommune Avs/Mot: OS KOMMUNE http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/907226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OS KOMMUNE | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 171682/2019 | Avdeling: Idrett og friluftsliv - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Vedr. oppsigelse av avrop Avs/Mot: Cerpus AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cerpus AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172765/2019 | Avdeling: NDLA - Oppl avd | Tittel: Vedr. oppsigelse av avrop Avs/Mot: Cerpus AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cerpus AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172589/2019 | Avdeling: NDLA - Oppl avd | Tittel: Tilstandsrapport Åsane vgs 2018/2019 Avs/Mot: Astrid Synnøve Hjellbakk http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/908007 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Astrid Synnøve Hjellbakk | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 172463/2019 | Avdeling: ÅSANE VGS |