Postliste RSS frå einnsyn.hfk.no. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.hfk.no Filtrering: Tittel: Kulturminnefagleg merknade til mindre endring av områderegulering Valestrand - Osterøy kommune Avs/Mot: Malene Utkilen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/979859 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Malene Utkilen | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 244299/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Tilbakemelding på Takk for innsatsen Avs/Mot: Bjørn Kristiansen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Kristiansen | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 246185/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Tilråding for Delprosjektområde 10 Dokument og Arkiv, underpunkt a. Sak- og arkivsystem for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981750 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 246190/2019 | Avdeling: Regionreformen | Tittel: Vurderingsnotat dokument og arkiv punkt a Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981749 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 246189/2019 | Avdeling: Regionreformen | Tittel: Organisering av dokumentforvaltinga Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981748 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 246188/2019 | Avdeling: Regionreformen | Tittel: Oppstart av planarbeid - detaljregulering eiendom 18/286 - Garen, Eidfjord kommune Avs/Mot: Erlend Jacobsen Høgestøl http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/979977 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Erlend Jacobsen Høgestøl | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 244417/2019 | Avdeling: Transportplanseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Kartlegging dagens organisering av dokumentforvaltinga Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981747 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 246187/2019 | Avdeling: Regionreformen | Tittel: Rapport for delprosjekt 10 Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981746 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 246186/2019 | Avdeling: Regionreformen | Tittel: Ber om innspel til oppstart av detaljreguleringsplan for næringsarealet på Lægreid Avs/Mot: Gunhild Raddum m.fl. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981181 Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunhild Raddum m.fl. | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 245621/2019 | Avdeling: Seksjon for plan - REG AVD | Tittel: Skoglund i Vikøy - Detaljreguleringsplan 123820190004 - Kvam herad Avs/Mot: Arvid Hauge http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/978172 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Arvid Hauge | Journaldato: 07.12.2019 | Journalnr: 242612/2019 | Avdeling: Transportplanseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Pre-IB Programme Application Avs/Mot: Artem Semichuk http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Artem Semichuk | Journaldato: 07.12.2019 | Journalnr: 245943/2019 | Avdeling: Bergen Katedralskole - Avd IB | Tittel: Tilskot 2019 - Samlingshuset Kongshall Avs/Mot: OSTERØY KOMMUNE http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSTERØY KOMMUNE | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245655/2019 | Avdeling: Idrett og friluftsliv - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Oppsigelse Serviceavtale kunde nr. 80003383 Avs/Mot: RENTOKIL INITIAL NORGE AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENTOKIL INITIAL NORGE AS | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245645/2019 | Avdeling: Juridisk stab - Skyss | Tittel: Invitasjon til Jernbaneforum 2020 Avs/Mot: Jernbaneforum http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/981174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jernbaneforum | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245614/2019 | Avdeling: Transportplanseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Søknad om nedbetalingsplan Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245352/2019 | Avdeling: Fylkeskassen - Øk - og org avd | Tittel: Vedlegg til søknad - St. Jorgens Hospital - tak Avs/Mot: STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245322/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Merknad til planforslag - Baronivegen 4 - Kvinnherad Kommune Avs/Mot: Anne Lamberg Opsahl http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lamberg Opsahl | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245309/2019 | Avdeling: Seksjon for plan - REG AVD | Tittel: Tilskot til friluftslivsføremål 2019 - kap 1420 post 78 - Underretning om tildeling Avs/Mot: Else-Berit Helle http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else-Berit Helle | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245306/2019 | Avdeling: Idrett og friluftsliv - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Milde-Nævdal Heine http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milde-Nævdal Heine | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245277/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Stein Erik Bernes http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Erik Bernes | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245275/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Stenseth Tone Helene http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stenseth Tone Helene | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245271/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Løyve R-503 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245270/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Kristine Marheim http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Marheim | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245267/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Ness Martin http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ness Martin | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245262/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Ness Rune http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ness Rune | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245258/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Harald Goksøyr http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Goksøyr | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245253/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Heggertveit Terje http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heggertveit Terje | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245249/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Godø David Harald http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godø David Harald | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245243/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Svar på skjema med kontaktinformasjon Avs/Mot: Salbu Einar http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salbu Einar | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245240/2019 | Avdeling: Prøve og dokumentasjon - Fagopplæring | Tittel: Utbetaling av tilskot til skredsikring på fylkesvegnettet i Hordaland Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/980749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 245189/2019 | Avdeling: Vegseksjonen - SAMF AVD |