Postliste RSS frå einnsyn.hfk.no. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.hfk.no Filtrering: Tittel: Gjeld utbetaling av tilskot Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/744519 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 9036/2019 | Avdeling: Fagopplæring avd Stord - Fagopplæring | Tittel: Tilsegnsbrev "Kunnskapsklynge Energiomstilling Vest" Avs/Mot: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/979058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 243498/2019 | Avdeling: Seksjon for næring- og lokalsamf utvikl - REG AVD | Tittel: MobiForsk Forprosjekt. Autonom Maskinering Avs/Mot: Sunnordland technologies http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/984322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunnordland technologies | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 248761/2019 | Avdeling: Seksjon for næring- og lokalsamf utvikl - REG AVD | Tittel: Brev til fagleg leiar Avs/Mot: Kvam herad, Lars Knut Haukaas http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/206637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvam herad, Lars Knut Haukaas | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 33179/2016 | Avdeling: Fagopplæringskontoret - OPPL AVD | Tittel: Godkjenning som lærebedrift i motormekanikerfaget Avs/Mot: Askeladden Boats AS m.fl. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/384666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askeladden Boats AS m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 63780/2017 | Avdeling: Bedrift og formidling - Fagopplæring | Tittel: Godkjenning som lærebedrift i tømrarfaget Avs/Mot: LAKSEVÅG BYGGMESTERFORRETNING AS m.fl. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/399726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSEVÅG BYGGMESTERFORRETNING AS m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 78832/2017 | Avdeling: Bedrift og formidling - Fagopplæring | Tittel: Eid vgs - Roller og tilgangstyring Avs/Mot: Sfj - Ove Anfinn Bjørlo http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sfj - Ove Anfinn Bjørlo | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252387/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Mo og Øyrane - Skjema for rollar og autorisasjon i ePhorte for vidaregåande skular.xlsx Avs/Mot: Sfj - Paul Lemvik http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sfj - Paul Lemvik | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252385/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Årdal vgs - Tilgang Ephorte Årdal vgs Avs/Mot: Sfj - Anita Laberg Øvstetun http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sfj - Anita Laberg Øvstetun | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252384/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Sogndal vgs - Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Sfj - Gro Fivelsdal http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sfj - Gro Fivelsdal | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252380/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Tertnes vgs - Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Hfk - Line Skage http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hfk - Line Skage | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252379/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Sogn Jord- og Hagebruksskule - Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Sfj - Venke Sjursen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sfj - Venke Sjursen | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252378/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Sfj - Hallgeir Hansen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sfj - Hallgeir Hansen | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252377/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Dale vgs - Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Sfj - Gro Fivelsdal http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sfj - Gro Fivelsdal | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252376/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Odda vgs - Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Hfk - Odda vidaregåande skule - Postmottak http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hfk - Odda vidaregåande skule - Postmottak | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252375/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Laksevåg vgs - Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Hfk - Laksevåg videregående skole - Postmottak http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hfk - Laksevåg videregående skole - Postmottak | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252372/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Hfk - Rubbestadnes vidaregåande skule - Postmottak http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hfk - Rubbestadnes vidaregåande skule - Postmottak | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252371/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Hfk - Manger Folkehøgskule - Postmottak http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hfk - Manger Folkehøgskule - Postmottak | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252365/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Rollar og tilgangsstyring ePhorte sak/arkiv for Vestland fylkeskommune Avs/Mot: Hfk - Slåtthaug videregående skole - Postmottak http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hfk - Slåtthaug videregående skole - Postmottak | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252360/2019 | Avdeling: Dokumentsenteret - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Byvekstavtale for Bergensområdet - utbetaling av belønningsmidler for 2019 Avs/Mot: Samferdselsdepartementet http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252304/2019 | Avdeling: Transportplanseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Tilskot til elitekorps 2019 - Manger Musikklag Avs/Mot: Manger Musikklag http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Manger Musikklag | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252301/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Adresseforandring for Kløverhuset Avs/Mot: E.T. Hårstudio http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E.T. Hårstudio | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252286/2019 | Avdeling: Bedrift og formidling - Fagopplæring | Tittel: Ref. telefonsamtale i dag vedr. manglende dokumentasjon Avs/Mot: Tide - Ole Kristian Haga http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tide - Ole Kristian Haga | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252272/2019 | Avdeling: Forvaltningseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Vedr. Oversender for vurdering - S. Bjorøyna - gnr 51. - Utlegging av flytebrygge - Fjell kommune. Ref. 2019/19232-2. Forholdet til marine kulturminne. Avs/Mot: Museum Vest http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Museum Vest | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252266/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Rapporteringsskjema 2018, FV72 lyspunkt Selevik Avs/Mot: Fitjar kommune http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fitjar kommune | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252265/2019 | Avdeling: Vegseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Rapporteringsskjema rekkverk mot sjø langs gang og sykkelveg, Havnavegen Avs/Mot: Fitjar kommune http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fitjar kommune | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252261/2019 | Avdeling: Vegseksjonen - SAMF AVD | Tittel: Utsatt frist for tilbakemelding på tilsyn Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestland | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252233/2019 | Avdeling: Fellestenester - OPPL AVD | Tittel: Svar - Trong om utsett frist - Eikeland - gnr 11 bnr 30 m. fl. - planid 201806 - detaljreguleringsplan - Bømlo kommune Avs/Mot: Bømlo Kommune http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bømlo Kommune | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252232/2019 | Avdeling: Seksjon for plan - REG AVD | Tittel: Akseptskjema KUP - 2019 - Hvordan vil vi leve sammen Avs/Mot: KATRINE MEISFJORD http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KATRINE MEISFJORD | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252220/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Førespurnad om samarbeid om kulturminnestilling Avs/Mot: Voss kommune http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/987782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Voss kommune | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 252207/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd |