Postliste RSS frå einnsyn.hfk.no. http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.hfk.no Filtrering: Tittel: Kunstnerstipend 2019 - Arbeid i Hordaland fylkeskommune sine fagkomiteer. Fagkomite for Musikk - 21.august Avs/Mot: Peter Kates http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peter Kates | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141998/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Søknad om klarering - Nappeholmane (lok.nr. 10303) Avs/Mot: Fjordbruk - Kristian Råsberg http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjordbruk - Kristian Råsberg | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141902/2019 | Avdeling: Seksjon for klima- og naturressursforvaltn - REG AVD | Tittel: Endringsskjema Avs/Mot: Svanhild Hausberg http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Hausberg | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141797/2019 | Avdeling: Bedrift og formidling - Fagopplæring | Tittel: Jobbsøknad lærer (ringevikar i matematikk, fysikk og programmering) Avs/Mot: Tanveer Ahmad http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanveer Ahmad | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141455/2019 | Avdeling: AMALIE SKRAM VGS | Tittel: Søknad om godkjenning som lærebedrift i Industrimekanikerfaget Avs/Mot: Munck Cranes AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Munck Cranes AS | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141275/2019 | Avdeling: Bedrift og formidling - Fagopplæring | Tittel: VALEN KRAFTVERK AS Saknr. 201100802 Registreringsnummer 6289 Avs/Mot: Yme-Holding - Morten Harsvik http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yme-Holding - Morten Harsvik | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141182/2019 | Avdeling: Forvaltning og stab - Eigedom | Tittel: Konferansen Vi - Oslo 24. - 25. sept 2019 Avs/Mot: Norsk Kulturskoleråd http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Kulturskoleråd | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141044/2019 | Avdeling: KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA | Tittel: Rapport kunstnerstipend Avs/Mot: Kamilla Langeland http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/873899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kamilla Langeland | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 138367/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Utskrift av eksamensprotokoll Avs/Mot: Kent Emil Johansen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/871960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Emil Johansen | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 136428/2019 | Avdeling: Depot - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kontrakt - UiB - EL 2019 Avs/Mot: Universitet i Bergen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Universitet i Bergen | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141558/2019 | Avdeling: Skule - OPPL AVD | Tittel: Angående søknad på kunstnerstipend Avs/Mot: Pernille Morch http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/873925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pernille Morch | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 138393/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kopi - Vedtak - Fartsgrense - Spildepollen - Fv. 201 Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141023/2019 | Avdeling: Transportplanseksjonen - SAMF AVD | Tittel: VALEN KRAFTVERK AS Saknr. 201100802 Registreringsnummer 6289 Avs/Mot: Morten Harsvik http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Harsvik | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141205/2019 | Avdeling: Forvaltning og stab - Eigedom | Tittel: Nærøyfjorden verneområdestyre, møteprotokoll 12. august 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTLAND http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTLAND | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141868/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Avbetalingsavtale - Elev-PC - 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 142104/2019 | Avdeling: Fellestenester - OPPL AVD | Tittel: Avbetalingsavtale - Elev-PC - 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141022/2019 | Avdeling: Fellestenester - OPPL AVD | Tittel: KS- FoU om kommunane sitt samarbeid med private barnehagar Avs/Mot: Ks http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141007/2019 | Avdeling: ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA | Tittel: Kopi - Tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 8 første ledd – graving for etablering av fiberkabel, Strandgaten 81 - Bergen kommune Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/872732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 137200/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kopi tannhelsejournal Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/872635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 137103/2019 | Avdeling: Depot - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kopi tannhelsejournal Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/872627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 137095/2019 | Avdeling: Depot - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kopi - Tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 8 første ledd – graving for etablering av fiberkabel, Jon Smørs gate v/nr. 1 - Bergen kommune Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/872731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 137199/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kopi - Tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 8 første ledd – graving for utskifting av kum, Skottegaten v/nr. 24 -Bergen kommune Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/872702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 137170/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kopi tannhelsejournal Avs/Mot: ***** http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/872622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 137090/2019 | Avdeling: Depot - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Møteforslag vedr HRP AS sin aktive rammeavtale med dere! Avs/Mot: HR PROSJEKT AS http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 142179/2019 | Avdeling: Juss og kontrakt - Bybanen utbygging | Tittel: Snorres Venner - Rapport Avs/Mot: FORENINGEN SNORRES VENNER http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORENINGEN SNORRES VENNER | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141408/2019 | Avdeling: Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Kopi - Krav om opparbeiding av hovedanlegg for avløp, endring av terreng over hovedanlegg ifm etablering av vei til ny skole og kommunal overtakelse iht. § 18-1 i Plan- ogbygningsloven (ved igangsettingstillatelse) gnr 189 bnr 215 Åsane videregående skole Avs/Mot: BERGEN KOMMUNE http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/877580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGEN KOMMUNE | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 142048/2019 | Avdeling: Stab Utbygging - Eigedom | Tittel: Status- Oppfølging handlingsplan for forvaltningsrevisjon - forretningsdrift i vidaregåande skular del 2 Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/873174 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 137642/2019 | Avdeling: Fellestenester - OPPL AVD | Tittel: Kopi -LNOG - Torungen - Avslag på søknad om status som vernet skip Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/876924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 141392/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd | Tittel: Sjekkliste når medarbeidar sluttar rev 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/870485 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 134954/2019 | Avdeling: HR Kompetanse og utvikling - Øk - og Org avd | Tittel: Kulturminnefagleg fråsegn - KPA Vaksdal kommune - trekking av motsegn Avs/Mot: Ida Steffensen http://einnsyn.hfk.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/875129 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ida Steffensen | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 139597/2019 | Avdeling: Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd |