eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/15794 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Utviklingsstipend - Idrettsutøvarar 2019
2017/3824 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fråsegn til kommuneplanens arealdel for Sund kommune
2018/8643 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fråsegn til offentleg områdereguleringsplan for Vossevangen - Voss kommune
2014/11640 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjektet Kraftturisme. opplevingar i det vestnorske kraftlandskapet. Tinging av forprosjektrapport
2019/123 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturelt utviklingsprogram (KUP). Tildeling 2019
2019/172 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Museumsløft 2019
2019/2106 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fordeling av renter på spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019
2019/12346 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2019
2019/12858 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjekttilskot: Kunst og kultur - profesjonell. Tildelingar haust 2019
2018/17462 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Friluftslivets ferdselsårer 2019
2019/11402 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskot til kjøp av ny arbeidsbåt mot marin forsøpling frå Bergen og Omland friluftsråd
2017/17129 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status for Handlingsprogram 2019 - Premiss: Kultur. Regional kulturplan
2019/12855 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjekttilskot: Kultur - amatør. Fordeling hausten 2019
2019/16801 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for kulturminne 2019 - 20123 - Masfjorden kommune
2016/5123 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Rallarvegen - formidlingsplan
2019/39 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fordeling av spelemidlar til regionale kulturbygg 2019
2018/16480 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring om forslag til endringar i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta
2018/16480 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Den kulturelle spaserstokken 2019 - tildeling
2019/18908 20191107 07.11.2019 Inngående brev Orientering om deling av statistikk om fagskolestudenter fra DBH-F til fylkeskommunene KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2019/17527 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til regionalsesjon i European Youth Parliament Eyp - EYPNAA Bergen
2019/11442 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger prøvnemndsmedlem Airin Espelid
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Sundts Varemagasin - revidert søknad om dispensasjon B+B ARKITEKTER AS
2019/11441 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger prøvenemndsmedlem Hilde Pedersen Nyløkken
2019/11459 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Linn Therese Sigvathsen
2019/18642 20191107 07.11.2019 Inngående brev Prosjekt Bryggen 2020 revidert søknad Forundersøkelser 6a og 6b Agathe Hoff
2019/18892 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vi har fusjonert Visit AS
2019/18889 20191107 07.11.2019 Inngående brev Selskapskontroll Ferde AS og Skyttel AS - prosjektplanar Frank Willy Djuvik
2019/16750 20191107 07.11.2019 Inngående brev Selskapskontroll Ferde AS og Skyttel AS - prosjektplanar Frank Willy Djuvik
2019/18889 20191107 07.11.2019 Inngående brev Selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS Aritech - Inge Reidar Kallevåg
2019/16750 20191107 07.11.2019 Inngående brev Selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS Aritech - Inge Reidar Kallevåg
2019/18642 20191107 07.11.2019 Inngående brev Prosjekt Bryggen 2020 søknad Forundersøkelser og detaljprosjektering 6a og 6b STIFTELSEN BRYGGEN
2019/18888 20191107 07.11.2019 Inngående brev KLAGE PÅ TILDELING LOYVE R-719 Ebunur Levent Yuksel
2019/17611 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttale - Ytrebygda - Kokstaddalen - gnr 111 bnr 83 m.fl. - detaljreguleringsplan - Bergen kommune AVINOR AS
2019/172 20191107 07.11.2019 Inngående brev Til orientering STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN
2019/170 20191107 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Utbetaling av honorar til fagkomitemedlemmer i høve HFK sin Kunstnerstipend 2019. Astrid Rydland
2017/17343 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedr. 19-01082-1 - Refusjonskrav for elevar i barneverninstitusjonar - vår 2019 VOSS KOMMUNE
2019/6 20191107 07.11.2019 Inngående brev Anlegg 1201013608/70330 Sletten ridesenter ridesti 1 - søknad om utsatt frist for levering av regnskap BERGEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat frå kontormøtet 4. november 2019
2015/5071 20191107 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innspel kulturminne til begrensa høyring -Torvmyra B7 - gnr 129 bnr 108 og deler av gnr 129 bnr 4 - Laksevåg bydel - reguleringsplan - Bergen kommune Tina Kvammen Mjøs Sinclair
2015/5869 20191107 07.11.2019 Inngående brev Sluttrapport - Lokalt trafikksikringsarrangement økonomisk støtte 2019 - Knarvikmila KNARVIKMILA
2018/8643 20191107 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefagleg fråsegn - Områdeplan for Vossevangen 2020 - 2040 - Voss kommune Liz Eva Tøllefsen
2018/10651 20191107 07.11.2019 Inngående brev NTP 2022 - 2033 - Invitasjon til møte i den politiske kontaktgruppa 22.11.2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2017/3824 20191107 07.11.2019 Inngående brev Stadfesting - fråsegn til arealdelen av kommuneplanen i Sund kommune SUND KOMMUNE
2016/11376 20191107 07.11.2019 Utgående brev Zander Kaaes - korridorhimlinger mm - detaljavklaring Ragnhild Smørås
2016/11376 20191107 07.11.2019 Utgående brev Zander Kaaes Stiftelse - justering av dispensasjon - gjenåpning av dør Ragnhild Smørås
2016/11376 20191107 07.11.2019 Utgående brev Zander Kaaes Stiftelse - ventilasjonsrister - forslag Steinar Barmen
2016/2550 20191107 07.11.2019 Inngående brev Seminar om statistikk i kulturarvsektoren 21.-22. oktober 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD KONGSVINGER
2019/17351 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kopi - Tillatelse til tiltak - Industribygning - gnr 12 bnr 1088 - Vestre Lindhaugen 1 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2019/18443 20191107 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefagleg innspel - Ågotnes - gnr 27 bnr 223 m.fl. - Oppstart av reguleringsplanarbeid - Fjell kommune Arvid Hauge
2019/2312 20191107 07.11.2019 Utgående brev Hovden - gnr 53 bnr 528 - anneks til " Vikinghaug " - Odda kommune - kulturminnefagleg fråsegn ODDA KOMMUNE