eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2014/560 20190325 25.03.2019 Saksframlegg/innstilling Oversikt over ungdomsråd
2014/560 20190325 25.03.2019 Saksframlegg/innstilling Anskaffing av gensrar til nye representantar i UFU
2016/2768 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet
2016/2768 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Levering av prosjektrekneskapar frå andre enn eigedomsavdelinga
2019/3389 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll FN-AU 04.02.19
2019/371 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok - Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2019
2015/9917 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Klagesak - klage på resultat av fagprøve
2015/9917 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Klagesak - klage på ikkje godkjent oppmelding til fagprøve
2018/16486 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for klagenemnd, administrasjonsutval og medverknadsorgan
2019/162 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Retningsliner.
2019/2778 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsrapport pr. februar 2019
2017/13387 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring
2015/1434 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Fylkesvåpen for Vestland -framlegg til utarbeiding av alternative forslag
2019/2890 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - Klagenemnda
Ingen tilgang 20190319 19.03.2019 Inngående brev Adresseendring Bergen Elektro Service AS
2015/3848 20190319 19.03.2019 Utgående brev Godkjenning av beslag på utmurt bånd - Hagerupsgården Bergen Kommune - Nilsen, Rune
2015/11737 20190319 19.03.2019 Utgående brev Fråsegn til høyring av detaljreguleringsplan for Haukanes, gnr 46 bnr 170 m.fl., Austevoll kommune Austevoll kommune m.fl.
2016/94 20190319 19.03.2019 Internt notat uten oppfølging Studietur til Skottland - Erasmus+ - 11-14 mars 2019 Per Morten Ekerhovd
2017/16603 20190319 19.03.2019 Utgående brev Søknad Engesund matfisk lokalitet Fossvika Fagrådgiver fiskehelse sør og vest
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 ZAREPTA FILM PRODUCTION AS
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 ALTERMARK TEATER
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 SVANHILD UTNE
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 Film fra Sør (ved Stiftelsen Festivalkontoret)
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 ALICIA MARCHONG EIDESUND
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 YVONNE THOMASSEN
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 Olaug Spissøy Kyvik
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 BRODER ORD & FILM
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 PLUTOPLASTIK PICTURES
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 Fanny Maria Ovesen
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 Ragnhild Nøst Bergem
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 UpNorth Film Oslo AS
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 EMBLA FILM AS
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 Tour de Force AS
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 Hergel film
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 OFFERDAL FILM MERETHE OFFERDAL
2018/13212 20190319 19.03.2019 Utgående brev Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen skuleåret 2019 - 2020 DIFFER MEDIA AS
2018/13163 20190319 19.03.2019 Inngående brev M//S Axel -oppdaterte bilder Odd Harald Turoy - Eier av Axel
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/17515 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****