eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/10609 20190524 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring - endringar i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskoleloven
2019/10917 20190524 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringsfråsegn om endringar i "forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning"
2014/560 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Samanslåingsprosess og fullmakter
2014/560 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Innkjøp av profileringsartiklar - prisar
2014/560 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Framgang UPP - kva er gjort?
2015/11763 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Passasjerbetaling på fylkesvegferjer med AutoPass
2015/9917 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Klagesak - Klage på formelle feil ved avvikling av fagprøve
2019/10993 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport pr. april 2019 - rekneskapsprognose
2017/732 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv grunna flytting - Derya Cifti
2017/732 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv - Beate Husa
2017/732 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Val som varamedlem til utval for opplæring og helse
2018/6103 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Nytt fylkeshus - eigarskap og byggestart
2015/5869 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskot til lokale trafikksikringsarrangemnet - 1.mai 2019
2019/11689 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsrapport pr. april 2019 - Samanslåingskostnadar
2014/13889 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Trafikksikringsarbeidet i Vestland fylkeskommune - innspel til fellesnemnda
2014/13889 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring om nye læreplanar i skulen - framlegg frå Trygg Trafikk om uttale frå FTU
2014/13889 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Brev frå Trygg Trafikk - "Høring om trafikkopplæring til førerkort og unntak fra fraværsgrensen i videregående skole"
2018/12994 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar 2019
2019/11699 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 Hordaland fylkeskommune
2018/16321 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Fullmakt til sal av eigedomar som er kjøpt i samband med bygging av bybane til Fyllingsdalen
2016/32803 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET
2017/17814 20190520 20.05.2019 Inngående brev Hellisøy fyr - Vedrørende skifte av taktekking på maskinhus og veggkledning på naust KYSTVERKET VEST
2014/595 20190520 20.05.2019 Inngående brev Stølsheimen verneområdestyre, møteprotokoll 13.05.2019 FYLKESMANNEN I VESTLAND
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Endringsskjema BOB Eiendomstjenester og rådgivning AS
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - byggdrifterfaget HARDANGER AKS AS
2019/165 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilskudd til voksenopplæring - Vestland musikkråd Vestland musikkråd
2019/2967 20190520 20.05.2019 Utgående brev Klage Søknad 299607 Skeie, Bernt
2019/10803 20190520 20.05.2019 Utgående brev Gjelder støtteordning RULL-midlar landbruket Hordaland - Karbonfangst og andre klimavenlege tiltak for Vestlandsjordbruket Kari Mostad
2019/10903 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Klage frå Sartor Maskin AS over Statens vedtak av 05.12.18 i høve gnr 43 bnr 94 i Fjell kommune
2019/11244 20190520 20.05.2019 Utgående brev Reklamasjon på utførte arbeider Excact
2019/11576 20190520 20.05.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak - gnr 166 bnr 1048 - Ole Irgens vei 29 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2019/11601 20190520 20.05.2019 Utgående brev Kunst til Åsane vgs og kulturhus KONTRAKT Katrine Giæver Katrine Giæver
2019/11701 20190520 20.05.2019 Inngående brev Varsel om oppstart detaljregulering for gnr 172 bnr 14 med flere -Birkelundstunet - Seim - Lindås kommune PROESS AS
2019/11800 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oversender søknad til uttale - gnr 86 bnr 20 Heldal - søknad om dispensasjon OSTERØY KOMMUNE
2019/11716 20190520 20.05.2019 Inngående brev Forprosjekt Framtidssenter ATHENO AS
2019/11716 20190520 20.05.2019 Utgående brev Søknad omstillingsmidler 2019 - foreløpig svar Astrid Atheno
2019/11716 20190520 20.05.2019 Utgående brev Ang søknad Forprosjekt Framtidssenter Astrid Atheno
2019/11733 20190520 20.05.2019 Inngående brev Offentlig ettersyn høringsinstanser - gnr 38 nnr 624 - Søvikdalen BERGEN KOMMUNE
2019/11796 20190520 20.05.2019 Inngående brev Uttalelse til søknadspliktig tiltak -gnr 153 bnr 1 - Damsgårdsveien 229 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2019/11697 20190520 20.05.2019 Inngående brev Endring av fagansvarlig Opplktr. for AMB Hordaland
2019/11333 20190520 20.05.2019 Inngående brev AkvaTotal AS - søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Bruravik i Ulvik herad NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
2019/11333 20190520 20.05.2019 Inngående brev AkvaTotal AS - vedlegg til søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Bruravik i Ulvik herad (kommune) NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
2019/11384 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Jordskiftesak - Tvinno - kvittering for mottak av forkynning Anne Gine Hestetun
2019/11431 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oppnemning av prøvenemnder i Vestland fylkeskommune - Kort svarfrist! ASKØY KOMMUNE
2019/11450 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oppnemning av prøvenemnder i Vestland fylkeskommune - Kort svarfrist! DOF SUBSEA AS
2019/11482 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oppnemning av prøvenemnder i Vestland fylkeskommune - Kort svarfrist! Alexander Solaat Rødland
2019/11482 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oppnemning av prøvenemnder i Vestland fylkeskommune - Kort svarfrist! Andre Thinh
2017/14331 20190520 20.05.2019 Utgående brev Steinmasser til bystrand SLV BERGEN KOMMUNE
2017/14331 20190520 20.05.2019 Utgående brev Steinmasser til bystrand SLV BERGEN KOMMUNE
2017/14331 20190520 20.05.2019 Inngående brev Steinmasser til bystrand SLV BERGEN KOMMUNE