eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/12667 20190714 14.07.2019 Inngående brev Avbetalingsavtale - Elev-PC - 2019/2020 *****
2019/6715 20190714 14.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på INNTAKSBREV – Senter for voksenopplæring, Stord vgs. Vedtak om skuleplass – Barne-og ungdomsarbeidarfaget. Randi Tveit
2019/6715 20190714 14.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på INNTAKSBREV – Senter for voksenopplæring, Stord vgs. Vedtak om skuleplass – Barne-og ungdomsarbeidarfaget. Randi Tveit
2019/6715 20190714 14.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på INNTAKSBREV – Senter for voksenopplæring, Stord vidaregåande skule. Vedtak om skuleplass – Barne-og ungdomsarbeidarfaget. Michel Alejandrina S Sosa
2019/12667 20190713 13.07.2019 Inngående brev Avbetalingsavtale - Elev-PC - 2019/2020 *****
2019/12667 20190713 13.07.2019 Inngående brev Avbetalingsavtale - Elev-PC - 2019/2020 *****
2014/20550 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kvinnheradpakken 2016. Endring i prioritering av kompensasjonsmidlar. KVINNHERAD KOMMUNE
2017/1575 20190712 12.07.2019 Inngående brev Podcastkurs Kjersti Eide Hatland
2017/1575 20190712 12.07.2019 Utgående brev Podcastkurs Kjersti Hatland
2014/24149 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om motteke brev Høgøy, Arvid m.fl.
2019/12855 20190712 12.07.2019 Inngående brev Etablering av Amatørkulturrådet Askøy AMATØRKULTURRÅDET ASKØY
2019/12855 20190712 12.07.2019 Inngående brev Loftfæsthivalen V: Fæsth in Athens LOFTFÆSTHIVALEN
2019/14529 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilskot til innkjøp av digitale læremiddel i 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/14543 20190712 12.07.2019 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0048 NÆRINGSHAGEN I ODDA AS
2017/63 20190712 12.07.2019 Inngående brev Rom for møte midlar i 2017 AUSTRHEIM KOMMUNE
2017/63 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rom for møte midlar i 2017 Bømlo folkebibliotek m.fl.
2017/63 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rom for møte midlar i 2017 Bømlo folkebibliotek m.fl.
2017/63 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rom for møte midlar i 2017 Austrheim folkebibliotek
2017/15014 20190712 12.07.2019 Inngående brev Beregning av undervisningskvoter 2019-2020 FISKERIDIREKTORATET
2019/10842 20190712 12.07.2019 Utgående brev Landbrukskonferansen Klimaklokt Vestlandlandbruk i Sogndal 3. – 4. september Fylkestinget
2019/12667 20190712 12.07.2019 Inngående brev Avbetalingsavtale - Elev-PC - 2019/2020 *****
2019/13164 20190712 12.07.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift i anleggsmaskinmekanikarfaget STANG MASKIN AS
2019/13164 20190712 12.07.2019 Utgående brev Velkommen som fagleg leiar i anleggsmaskinmekanikarfaget Arve Stang
2019/14621 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak - Thormøhlens Gate 44 - gnr 164 bnr 474 - dispensasjon - nybygg, bruksendring og fasadeendring, midlertidig avlastningsbarnehage - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2016/5320 20190712 12.07.2019 Inngående brev Refskar - gnr 38 bnr 2 - Meland kommune - Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse MELAND KOMMUNE
2016/34674 20190712 12.07.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon for nødutgongar Leif Espelid
2018/8059 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om motteke brev *****
2019/10803 20190712 12.07.2019 Inngående brev Stadfesting av vilkår- Rull-prosjekt VOSS KOMMUNE
2019/6715 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på INNTAKSBREV – Senter for voksenopplæring, Stord vidaregåande skule. Vedtak om skuleplass - Helsearbeidarfaget Emese Czofa
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding fra bedriftsbesøk hos Bergen Håndtverksenter 13. juni 2019 BERGEN HÅNDTVERKSENTER AS
2019/54 20190712 12.07.2019 Utgående brev Utskrift av karakterprotokoll Hege Martinessen
2019/14615 20190712 12.07.2019 Inngående brev Ber om uttale til mindre endring (E2) av områdereguleringsplan for Straume sentrum i Fjell kommune FJELL KOMMUNE
2014/20550 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om bruk av kompensasjonsmidlar til samferdsleprosjekt i Kvinnherad kommune, Lundesvingane KVINNHERAD KOMMUNE
2014/20550 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kompensasjonmidlar SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS
2017/13898 20190712 12.07.2019 Utgående brev Oversending akvakulturløyve lokalitet Sagvåg i Stord kommune Erko Settefisk AS
2017/13898 20190712 12.07.2019 Inngående brev Erko Settefisk AS - Søknad om løyve til uttak av vatn og regulering av Storavatnet til produksjon av settefisk NVE vedtak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/12052 20190712 12.07.2019 Inngående brev Innhenting av saksdokumenter i ansettelsessak SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
2019/13089 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Hovudplan for park - Odda kommune - kulturminnefagleg fråsegn Ida Steffensen
2019/14284 20190712 12.07.2019 Utgående brev Gnr 177 bnr 353 - dispensasjon - heis / løfteinnretning - Bergen komune BERGEN KOMMUNE
2015/1594 20190712 12.07.2019 Utgående brev Kontrakter til behandling i Vigo bedrift Fitjar kommune
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Gjeld spørsmål om endring av rutetrasé STRÖMMA NORGE AS v/Ole Grønvigh
2019/53 20190712 12.07.2019 Inngående brev Angående ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse bergen kronstad allmennpsykiatri
2019/85 20190712 12.07.2019 Inngående brev Bankgaranti nr. 121853 SPAREBANKEN VEST
2019/10951 20190712 12.07.2019 Utgående brev R-106 løyvet / Masfjorden Aina Sleire
2019/13668 20190712 12.07.2019 Inngående brev Signert standardvilkår tilsegn-115-2019 STIFTINGA VESTNORSK KULTURAKADEMI
2019/13668 20190712 12.07.2019 Utgående brev Signert standardvilkår tilsegn-115-2019 STIFTINGA VESTNORSK KULTURAKADEMI
2019/14450 20190712 12.07.2019 Utgående brev Velkommen som fagleg leiar i tømrarfaget og betongfaget Atle Døsen
2019/14450 20190712 12.07.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift i tømrarfaget og betongfaget MULTI ENTREPRENØR AS
2014/1560 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kopi - Mangler ved søknad Gnr 164 bnr 941 Agnes Mowinckels gate 5 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2014/1560 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kopi - VA-etatens uttalelse til rammesøknad Gnr 164 bnr 941 Agnes Mowinckels gate 5 BERGEN KOMMUNE