eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/15914 20190914 14.09.2019 Saksframlegg/innstilling Fylkestingsvalet 2019 - kontroll av gjennomføring og valoppgjer
2015/12709 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av prosjektrekneskap
2019/2073 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Overgangsordning DKS - Planlegging av skuleåret 2020-2021
2019/16814 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport pr. august 2019 - rekneskapsprognose
2019/16536 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsrapport pr. august 2019 – Samanslåingskostnadar
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Vidare utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - del III
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2020 i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Folkevalde i Vestland - rettar og pliktar
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 5/19
2019/3389 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning møteprotokoll fellesnemnda 18.06.2019
2019/3389 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå fylkesvalstyret for Vestland 30.august 2019
2014/17256 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Eigedom på Fløksand i Meland kommune - godkjenning av revidert kjøpekontrakt
2019/12314 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale - NOU 2019:12 "Lærekraftig utvikling - livslang læring for omstilling og konkurranseevne"
2019/16219 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av verbalpunkt 2019 - Kutt i klimagassutslepp og meir satsing på fornybar energi
2016/9267 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2019
2014/927 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Finansrapport 2. tertial 2019
2015/6666 20190910 10.09.2019 Inngående brev Endre faglig leder Baker- og konditorbransjens opplæringskontor
2014/16594 20190910 10.09.2019 Inngående brev Pressemelding - samarbeidsavtale med Glacier Bay, Alaska. NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK
2018/664 20190910 10.09.2019 Inngående brev Meditor - Bekreftelse studie - ***** ***** Meditor AS
2014/20554 20190910 10.09.2019 Inngående brev Ekra gnr 3 bnr 5 - tilkomstveg - Fjell kommune Vidar Mjøs
2019/16894 20190910 10.09.2019 Inngående brev Voss Energi Nett AS - 132 kV-ledning Kjønnagard - Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Konsekvensar for Sogneprodukt as - Vestland fylkeskommune SOGNEPRODUKT AS
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gulen og Masfjorden Utvikling as - konsekvensar av samanslåing, Vestland fylkeskommune GULEN OG MASFJORDEN UTVIKLING AS
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Førebels svar på brev frå Nye Vestland fylkeskommune om konsekvensar av samanslåinga - nye vedtekter SOGN OG FJORDANE HOLDING AS / Vidsyn rådgivning as
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Konsekvenser av sammenslåing til Vestland fylkeskommune BYBANEN AS
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Førebels svar på brev frå Nye Vestland fylkeskommune om konsekvensar av samanslåinga SOGN OG FJORDANE HOLDING AS/ Vidsyn rådgivning as
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev NDLA - Samanslåing til Vestland fylkeskommune NDLA
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedrørande medlemskap til Vestland fylkeskommune - Norsk Sjøfuglsenter FOREININGA NORSK SJØFUGLSENTER
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Forslag til endringer i aksjekapital og vedtekter Skyttel AS SKYTTEL AS
2018/16611 20190910 10.09.2019 Inngående brev Akseptskjema - Knarvik vgs Knarvik vgs
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kommunekraft AS - Nye Vestland fylkeskommune KOMMUNEKRAFT AS
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedrørende sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner fra og med 1.1.2020 - Grieghallen IKS GRIEGHALLEN IKS
2019/11439 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger prøvenemndsmedlem Wenche Skonseng
2018/16011 20190910 10.09.2019 Inngående brev Samanslåing til Vestland fylkeskommune - konsekvensar av samanslåinga OPERO AS
2019/11467 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger prøvenemndsmedlem Kristian Hollund
2019/11464 20190910 10.09.2019 Inngående brev Sensor Stine Bjorøy
2019/11466 20190910 10.09.2019 Inngående brev Ang. medlem i Prøvenemda for BUA Reidun Høgøy
2019/16883 20190910 10.09.2019 Inngående brev Klage på standpunkt vår 2019 - medhold Klagenemden
2019/11456 20190910 10.09.2019 Inngående brev Prøvenemnd 2020-23, elektrikerfaget. Info og skjema for kontaktopplysninger *****
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som læreverksemd i industrimekanikarfaget - BKS Service as BKS Service as
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som læreverksemd i industrimekanikarfaget - BKS Montering BKS Montering
2014/21591 20190910 10.09.2019 Utgående brev Haustmøtet i Rallarvegrådet 20.september - mogleg møtestad? FINSEHYTTA
2016/2768 20190910 10.09.2019 Internt notat uten oppfølging Levering av prosjektrekneskap frå andre enn eigedomsavdelinga - Status Ingrid Kristine Holm Svendsen
2016/7303 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi - Steinkjellergaten 1 A - Gnr 167 bnr 1261 - Underretning om vedtak - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2018/13930 20190910 10.09.2019 Inngående brev UNGdata BERGEN KOMMUNE
2018/15997 20190910 10.09.2019 Utgående brev Sakshandsaming sluttrapport delprosjekt Reidar Grønli
2019/4 20190910 10.09.2019 Utgående brev Delutbetaling spelemidlar 2019 anleggsnr 72242 Alfredsensfeltet aktivitetsplass - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2019/11464 20190910 10.09.2019 Inngående brev Medlemer til prøvenemnden Solfrid Sande
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Varsel til grunneigarar om arkeologisk registrering med gravemaskin - Vassendelva kraftverk - Jondal kommune Jon Handegard m.fl.
2019/206 20190910 10.09.2019 Inngående brev Innlevering av løyvedokument - løyve nr. 12030103 STIAN LANGBALLE LYSSAND